iconfinder-videologoplayicon-3993847_112

INFANTIL

Video promocional

iconfinder-videologoplayicon-3993847_112

PRIMÀRIA

Video promocional

ATENCIÓ !!!

El número de compte corrent on abonar el material escolar i les sortides és:

ES62  2100  0813  6802  0090  8439

Els comprovants corresponents al material escolar cal enviar-los al correu material@escoladuranibas.org , fent-hi constar el nom, cognom i curs de l'alumne/a.

Els comprovants corresponents a les sortides escolars cal enviar-los al correu de cada curs, fent-hi constar el nom, cognom i curs de l'alumne/a. Els correus serien:

sortidesp3@escoladuranibas.org

sortidesp4@escoladuranibas.org

sortidesp5@escoladuranibas.org

sortides1@escoladuranibas.org

sortides2@escoladuranibas.org

sortides3@escoladuranibas.org

sortides4@escoladuranibas.org

sortides5@escoladuranibas.org

sortides6@escoladuranibas.org

1/25
Educar un nen no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia,
sinó fer d'ell algú que no existia.
                                                                             John Ruskin

Fem Escola !!