L'Escola

   ARRELS DE L'ESCOLA
   EIX TRANSVERSAL
   CALENDARI I HORARI
   QUÈ OFERIM
   INSTAL·LACIONS
   ACTIVITATS FESTIVES
   MENJADOR
1/25
Educar un nen no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia,
sinó fer d'ell algú que no existia.
                                                                             John Ruskin

Fem Escola !!