Consell Escolar

Estem disposats a:

 

-   Ajudar l'Escola amb il·lusió en tot el que calgui dins de les nostres funcions.

-   Aportar iniciatives positives i suggeriments per a la millora de les nostres expectatives.

-   Col·laborar en el desenvolupament del projecte de l'Escola.

-   Cercar sempre l'acord i el consens per a la construcció del nostre petit món.

-   Aportar, dins la nostra diversitat, el millor de nosaltres mateixos.

-   Mantenir i augmentar els valors de l'Escola.

-   Fer costat al professorat, pares, mares i nens en el procés educatiu.

  

1/25
Educar un nen no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia,
sinó fer d'ell algú que no existia.
                                                                             John Ruskin

Fem Escola !!