Centre referent d'Innovació Tecnològica

L’Escola Duran i Bas està inclosa entre els 118 centres innovadors de Catalunya i entre els 297 d’Espanya.

 

 

“En els darrers 20 anys el món s'ha transformat. Ara vivim a l'Era Internet, un canviant escenari social, econòmic i cultural que ens ofereix fantàstics instruments que potencien les nostres facultats i ens faciliten i enriqueixen la vida, però que genera nous riscos i exigeix ​​nous sabers i competències. Per això, i també per corregir dèficits formatius actuals, les institucions educatives han de revisar els seus objectius, metodologies i sistemes d'avaluació, instruments i organització, per tal d'adequar-los a l'Era Internet i així contribuir al màxim desenvolupament de cada alumne i formar-lo amb els coneixements, competències i valors necessaris per a que dissenyi el seu pla de vida i realitzi com a ciutadà bo, feliç i útil a la societat compromès per un món més just i de benestar per a tots.”

Dr. Pere Marqués Graells, professor de Tecnologia Educativa del departament de Pedagogia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona.

Director del Grupo de Investigació DIM-UAB.

 

 

 

Que fan els centres innovadors?

(Textos extrets de la publicació en SlideShare del Dr. Pere Marqués)

Què entenem per centre innovador? I per centre de referència? L’actualització curricular. La integració TIC. La renovació metodològica i a l’avaluació. La formació i suport al professorat. La col·laboració amb les famílies. Quin impacte obtenen en els resultats?

Aquesta "posta al dia" dels centres és una INNOVACIÓ D'ACTUALITZACIÓ, que segueix l'estela dels "centres de referència". Aquests, que ja estan al dia, exploren noves possibilitats de millora, fan INNOVACIÓ D'INVESTIGACIÓ.

Àmbits d’innovació en un centre:

  • Eix actualització curricular: què ensenyar + org. currículum, col·laboració amb famílies i alumnes, tutoria.

  • Eix actualització metodològica i de l’avaluació: com ensenyar i aprendre.

  • Eix integració tecnològica: quins recursos + infraestructures, formació i suport al professorat, compromís d’equip direcció.

Finalitat del projecte: impulsar la innovació "a nivell de centre" i global, eficaç, eficient i continuada, amb l'objectiu de millorar l'ensenyament i aprenentatge i l’organització dels centres, per tal de millorar els aprenentatges i desenvolupament integral de tots els alumnes i reduir significativament el fracàs escolar.

Col·laboren 297 centres (104 de referència) de tots els nivells educatius. Molts d’ells disposen d’un pla d’innovació i un coordinador.

Entenem per centres innovadors els que a nivell de centre, no només algun grup de professors, van realitzant actuacions (actualitzacions curriculars, integració de TIC, metodologies didàctiques, col·laboració amb les famílies i l'entorn, formació del professorat ...) per tal d’oferir un servei educatiu d'acord als temps. Entenem per centres de referència els que ja fa alguns anys que innoven (en general més de 5 anys) i estan assolint importants millores en els aprenentatges i rendiment dels estudiants i en la satisfacció i desenvolupament de tota la seva comunitat educativa.

La clau de l’èxit està en realitzar -entre d’altres- de forma més continuada i intensa 84 actuacions innovadores. També resulta essencial el suport a l’acció docent dels professors, la col·laboració amb les famílies... i per suposat un lideratge directiu orientat a la innovació.

Àmbit d'innovació d'un centre
 
Impacte de les actuacions innovadores en l'alumnat

 

Gràfica representativa de l'impacte positiu sobre els aprenentatges dels alumnes, les qualificacions obtingudes i la reducció en el fracàs escolar dels centres que apliquen les actuacions innovadores:

1/25
Educar un nen no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia,
sinó fer d'ell algú que no existia.
                                                                             John Ruskin

Fem Escola !!