Eix Transversal

L’Escola Duran i Bas programa a partir de l'EIX TRANSVERSAL, la eina que ho impregna tot, la innovació i els valors: formació de l'esperit científic, noves tecnologies, plurilingüisme, creativitat, sostenibilitat, inclusivitat i solidaritat introduint una metodologia profundament humana i d'empoderament de les propies capacitats, el "Servei d'Aprenentatge".

"La confiança en un mateix i el reconeixement de la força interior són essencials per empoderar-se."

1/25
Educar un nen no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia,
sinó fer d'ell algú que no existia.
                                                                             John Ruskin

Fem Escola !!