Programa de Matemàtiques. Càlcul Mental

"Les matemàtiques tenen cinc propietats combinades: són una ciència pura, són una ciència aplicada, són un sistema instrumental, són capaces de desenvolupar uns sentiments estètics i són una matèria per ensenyar".    Mogen Niss

 

El nostre objectiu és aconseguir la integració de l’alumnat en la societat del futur, per això, hem de proporcionar-li eines, promoure hàbits, actituds i valors units a uns coneixements que permetin un equilibri entre la persona i seva preparació. Les matemàtiques són un instrument que permet representar, analitzar, explicar i predir fets i situacions d’una manera rigorosa i concisa.

 

Les característiques de l’àrea són:

 

- Posseeix un conjunt ampli de models, procediments d’anàlisi, de càlcul, de mesura i d’estimació sobre diferents aspectes de la realitat que no només són espacials i quantitatius

- Es tracta d’un instrument per comprendre i solucionar aspectes quantitatius que la realitat proposa.

- Proporciona l’oportunitat de practicar el raonament..

- Obliga a utilitzar un llenguatge acurat, concís i abstracte.

- Estimulen la creativitat usant i combinant aspectes coneguts per generar-ne de nous.

- Contribueix a la consecució d’un dels objectius més rellevants com és el d’afavorir l’estructuració del pensament.

 

D’altra banda, tenint en compte la interrelació de continguts entre les diferents àrees, hem volgut introduir l’àrea de Música en aquest Pla per les similituds existents en el procés de construcció dels conceptes matemàtics. Les activitats musicals s’introdueixen des de l'àmbit sensorial amb els procediments que apliquem per estimular el sentit de l’oïda. Bàsicament doncs, fomentem l’hàbit d’escoltar, a través del qual, arribem als objectius fixats.

 

A l’igual que a la pràctica matemàtica, en els processos d’aprenentatge musical s’automatitzen els hàbits i les destreses següents:

 

* Observació a través de l’escolta.

* Manipulació i experimentació.

* Treball d'inducció: construir nous coneixements des del material musical interioritzat. És a dir, practicar el raonament musical associant nocions abstractes per arribar a creacions reals i concretes.

* Adquisició d’un llenguatge simbòlic des d'un llenguatge codificat específic i d'un llenguatge universal: La Música.

Les figures musicals són enteses per tot el món, així com el llenguatge numèric.

 

Tot això contribueix a la consecució d’un dels objectius més rellevants en matemàtiques: afavorir l’estructuració del pensament.

1/25
Educar un nen no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia,
sinó fer d'ell algú que no existia.
                                                                             John Ruskin

Fem Escola !!