Tecnologies de la Informació i la Comunicació

L’objectiu és aconseguir que l’alumnat sigui cada vegada més competent utilitzant:

 

-Eines de creació i expressió: editor de text, gràfics, vídeo, etc.

-Eines de comunicació: Correu electrònic, xats i entorns de treball col·laboratiu.

-Fonts d’informació: web, enciclopèdies on-line i en CD Rom.

-Mediateca digital: llibres, música, vídeo, etc.

-Eines de suport a l’aprenentatge.

 

La utilització d'una intranet pròpia en el procés d’ensenyament-aprenentatge ens submergeix en un entorn virtual que promou una pedagogia constructivista social.

 

La interacció telemàtica entorn d'un projecte o centre d’interès compartit integra tot tipus de recursos sent molt valuós perquè s’adapta a la diversitat de l’alumnat).

Innovacions TIC

Cliqueu la imatge per visualitzar un dels treballs realitzats pels alumnes de la nostra Escola en el marc del Fòrum de Recerca.

1/25
Educar un nen no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia,
sinó fer d'ell algú que no existia.
                                                                             John Ruskin

Fem Escola !!