Pla de Llengües Estrangeres: ANGLÈS

L’Escola Duran i Bas aposta pel plurilingüisme i donem gran  importància a l’aprenentatge de l’anglès en les edats més primerenques. El nostre Projecte pretén la millora de la competència comunicativa oral de l'alumnat de P3 a 6è de Primària i comporta l’organització de l’alumnat en 1/2 grups, la implicació de quatre especialistes d’anglès, una metodologia activa i diversificada, i, sempre que és possible, amb la participació de personal nadiu .

 

A partir del joc, de contes, cançons, teatre, danses, vídeos, aprenentatges molt lúdics i gratificants, garantim un apropament positiu a la llengua, així com el seu correcte aprenentatge. L’objectiu principal i prioritari és la sensibilització progressiva de l’alumnat envers la llengua i la cultura anglosaxones.

 

S’introdueix l’anglès a P3 en grups reduïts i progressivament  s’amplia l’ús a P4 i P5 en la matèria de psicomotricitat. En l’assignatura de psicomotricitat, que es realitza també en  llengua anglesa, els nens i nenes van adquirint la llengua a través dels hàbits, rutines, normes, amb  la repetició constant d’expressions que utilitzem diàriament. En aquest àmbit,  prenen consciència del seu propi cos, aprenen a compartir, a relacionar-se i a socialitzar-se amb els companys, exterioritzant les emocions a partir del joc. El Gimnàs de l’Escola ens proporciona un ambient diferent, divertit i enriquidor que fa que l’anglès s’assimili de manera molt natural.

 

L'alumnat de 3r a 6è segueix un pla de lectura i préstec setmanal de llibres en anglès. Tanmateix fem ús de programes de so digital, enregistraments de veu i vídeo, programari en anglès, pissarres digitals, presentacions multimèdia...

 

La presència de l’anglès està garantida en les activitats estrella que s’organitzen a l’Escola: participem en el Concert de Nadal amb "Christmas carols" de P5 a 6è , així com el recital de poemes i "chants" que l’alumnat de 4t ofereix amb motiu de la celebració del World Poetry Day. Veiem teatre en anglès al propi centre a càrrec d' una companyia amb actors nadius.

 

De 1r a 6è participem en activitats de lectura al voltant del World Book Day, amb cançons en la festa d’acomiadament de l’alumnat de 6è. Al present curs el nostre Casal d’estiu serà en anglès.

 

I... tot això ho fem amb dedicació, alegria i la pràctica d’una metodologia que afavoreix la participació i la motivació, la consolidació d’aprenentatges, les ganes d’aprendre i el desig de compartir amb els altres el que fem i sabem fer.

Recordeu per a concloure que:

 

Utilitzem els millors recursos digitals i audiovisuals per tal de garantir l’assoliment dels aprenentatges i practiquem una metodologia engrescadora i motivadora que prioritza l’aprenentatge de les competències de comprensió i expressió orals per tal que els nostres alumnes esdevinguin excel·lents i plurilingües ciutadans del món.

Mostrar más

GEP (GRUP D’EXPERIMENTACIO DEL PLURILINGÜISME)

Two English teachers have been participating in this experimenting group for two years (2014-2016). During those schoolyears we have learnt new methodologies and implemented two PBL projects, one in P5 (during PE lessons) and the other one in 5th Primary (during our Social Science lessons). Thanks to our participation in this project we could introduce those two subjects (PE for pre-school and Science for 3rd cycle in primary) taught through English.

Dues mestres d’anglès de l’escola hem participat en aquest grup d’experimentació durant dos anys (2014-2016). Durant aquests dos cursos hem après noves metodologies i hem implementat dos projectes PBL, un a p5 (a les classes de psicomotricitat) i l’altre a 5è de primària (a l’àrea de Social Science). Gràcies a la nostra participació en aquest projecte hem pogut introduir aquestes dues matèries (psicomotricitat a educació infantil i medi al cicle superior de primària) en anglès i ara han quedat com a línia d’escola.

1/25
Educar un nen no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia,
sinó fer d'ell algú que no existia.
                                                                             John Ruskin

Fem Escola !!